VT Keur - Veilig Thuis Keurmerk

Vermijd risico’s – waarborg de veiligheid binnen uw woning

Bestaande elektro- en gasinstallaties en watertechnische voorzieningen moeten op grond van de Woningwet voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne zoals vastgelegd in het Bouwbesluit voor bestaande bouw. Met het VT Keur (Veilig Thuis Keurmerk) waarborgt u de veiligheid van deze voorzieningen en installaties.

 

 

Wettelijk is de eigenaar van het pand, gebouw of woning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro- en gasinstallaties en watertechnische voorzieningen. Hoewel er voor eigenaren (nog) geen wettelijke verplichting geldt voor het periodiek laten beoordelen van deze voorzieningen en installaties, doet u er toch goed aan deze regelmatig te laten beoordelen. Door gebruik, ouderdom en overige omstandigheden zijn de voorzieningen en installaties immers onderhevig aan slijtage.

De methodiek waarmee de veiligheid van voorzieningen en installaties moet worden beoordeeld, is door Techniek Nederland in overleg met het Ministerie van VROM en in samenwerking met EnergieNed en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak, de NTA 8025. De NTA 8025 is van toepassing op het periodiek beoordelen van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen en/of in bijgebouwen van woningen. Het VT Keur betreft het periodiek beoordelen van de veiligheid van technische installaties en voorzieningen in woningen en/of in bijgebouwen van woningen.

Technische installaties in woningen zijn:

  • Elektrische installaties die het elektrische materiaal omvatten ten behoeve van de opwekking, het transport, de omzetting en het gebruik van elektrische energie en die een vast onderdeel vormen van het gebouw;
  • Gasinstallaties met vast aangesloten apparatuur, afvoeren en ventilatie ten behoeve van de veilige werking van gasapparatuur;
  • Leidingwaterinstallaties met appendages, warmwaterbereiders, terugstroombeveiligingen, drukbeveiligingen en dergelijke.

Technische voorzieningen in woningen:

  • Elektrische apparatuur die wordt gebruikt in woningen, zoals: CAI, data, telefoon, videonetten, bewakingsinstallatie en domotica, alsmede snoeren, verdeeldozen en driewegstekkers en alles waarbij elektrische energie wordt toegepast.
  • Niet vast aangesloten gasapparatuur met slagen, afsluiters, koppelingen en veiligheidsvoorzieningen, zoals schermen en standaards;
  • veelal niet vast aangesloten voorzieningen voor het gebruik van leidingwater, zoals wasmachines, tuinsproeiers en dergelijke, inclusief slagen en koppelingen.


De VT Keur bevat:

  • Een methode om te bepalen of een bestaande technische installatie of een bestaande technische voorziening voldoet aan het maatschappelijke aanvaardbare minimale veiligheidsniveau;
  • Een methode voor het bepalen van de frequentie voor het beoordelen;
  • Al wat noodzakelijk is voor een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de periode beoordeling van de veiligheid.


De huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid. Bent u huurder, dan is uw verhuurder dus verantwoordelijk. Een VT Keur waarborgt het veiligheidsniveau in de woning.

Synorga voert als gecertificeerd VT keurmeester deze veiligheidsbeoordeling uit. De bevindingen en conclusies worden omschreven in een rapportage welke digitaal aan u wordt verstrekt. Zijn de installaties in orde, dan krijgt uw woning het VT Keur.

 

Neemt u voor meer informatie contact op met Team Service en Onderhoud Wonen via telefoon 088 – 796 67 42 of via storingen@synorga.nl.nl

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea