Privacyverklaring

Synorga verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de (AVG) wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep