Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Synorga creëert duurzaamheid

Synorga hecht waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij staat 'Niet praten, maar doen' centraal. Wij willen zichtbaar bijdragen aan de bescherming van het milieu en het welzijn van de mens. Als gecertificeerd duurzaam ondernemer hechten wij er veel waarde aan om concreet invulling te geven aan onze duurzaamheidsvisie. Met onze kennis en ervaring ondersteunen wij onze klanten om energiebewust en veilig te kunnen ondernemen met innovatieve en duurzame oplossingen. Wij informeren hen proactief over actuele wet- en regelgeving zodat zij actie kunnen ondernemen om te voldoen aan de plichten die voortvloeien uit het Klimaatverdrag. Als werkgever bieden wij onze medewerkers een prettige, veilige en schone werkomgeving. Daarbij staan werkplezier, collegialiteit en talentontwikkeling centraal. Als ondernemer in de regio Barendrecht - Rhoon - Rotterdam leveren wij graag een bijdrage aan een prettigere leefomgeving.

Duurzaamheidsinitiatieven

Wij nemen deel aan duurzaamheidsinitiatieven en delen vakinhoudelijke kennis over duurzaam materiaalgebruik of energiebesparingsmogelijkheden. ook steunen wij lokale initiatieven.

CO2-prestatieladder
Synorga beschikt over het certificaat van de CO2 prestatieladder niveau 3. Dit instrument ondersteunt organisaties om op structurele wijze actief bezig te zijn met de reductie van koolstofdioxide. Dit doen wij binnen onze bedrijfsvoering, tijdens projecten én in de keten.

Urban Mining Collective
Het Urban Mining Collective (UMC) is een initiatief van New Horizon. Dit collectief verduurzaamt grondstoffen en materialen uit slooppanden door ze geschikt te maken voor hergebruik. Via ons partnership Elektroned nemen wij deel aan dit collectief.  

Dutch Green Building Council
Synorga is participant van het Dutch Green Building Council, een onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Met onze deelname kunnen wij bijdragen in de transitie naar een circulaire economie.

Lokale samenleving
Als duurzame werkgever, leverancier en deelnemer staan wij als landelijk opererende organisatie ook midden in onze lokale regio. Wij vinden het belangrijk onze bijdrage te leveren aan en prettige samenleving. Daarom ondersteunen wij diverse lokale maatschappelijke initiatieven.

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea