Samenwerking (brand)verzekeraars

Eén op de drie branden ontstaat door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Daarom stellen steeds meer verzekeraars een elektrakeuring verplicht bij een brandverzekering voor bedrijven. Belangrijkste doelstelling is uiteraard de veiligheid van mensen!

Synorga electrical management bv, werkt al jaren intensief samen met (brand)verzekeraars, als het gaat om het ontwikkelen, promoten en realiseren van veiligheidsinspecties aan elektrische installaties en machines. Samen zorgen we ervoor dat het brandrisico bij bedrijven geminimaliseerd wordt.

In de meeste gevallen wordt in een verzekeringspolis verwezen naar een veiligheidsinspectie volgens de Scope 10 methodiek. Het kan echter nog weleens voorkomen dat er verwezen wordt naar een andere inspectievariant, zoals NEN 3140.

Waar in eerste instantie de focus uitsluitend lag op brandrisico, wordt nu ook steeds meer aandacht besteedt aan letselschade. Vandaar dat een combinatie van de diverse Scopes wordt geadviseerd om de hele lading te dekken.

Synorga werkt nauw samen met de volgende verzekeraars:

  • Centraal Beheer Achmea

  • Avéro Achmea

  • Interpolis

  • Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep