Scope 8 - Elektrische installaties

Slimme inspecties van betekenis

Elektrische installaties (kunnen) verslechteren door veroudering, verkeerd gebruik en/of overbelasting. Deze verslechtering brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Om de veiligheid van uw medewerkers te blijven waarborgen, is het dus van groot belang deze installaties periodiek te laten toetsen. Met een inspectie volgens Scope 8, welke gebaseerd is op de NEN 3140, worden de veiligheidsrisico’s geminimaliseerd én voldoet u als werkgever ook gelijk aan de gestelde eisen vanuit de arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Processtappen

1) Inspecteren

De elektrische installaties worden volgens de genormeerde Scope 8 methodiek visueel geïnspecteerd en door meting en beproeving getoetst op aanraakveiligheid.

2) Herstellen

De inspectierapportage inclusief fotomateriaal, omschrijft duidelijk wat de geconstateerde gebreken zijn, hoe deze hersteld kunnen worden, met welke prioriteit en binnen welke termijn.

3) Certificeren

Na herstel van de geconstateerde gebreken, Ontvangt u een certificaat waarmee u kunt aantonen dat uw elektrische installatie aan alle Arbo- en verzekeringseisen voldoen.

4) Beheren

Om de veiligheid blijvend te waarborgen bepalen we, aan de hand van een risico-inventarisatie, wanneer een nieuwe inspectie wederom noodzakelijk is.

Investering Scope 8 inspectie

De investering in een Scope 8 veiligheidsinspectie is afhankelijk van een aantal factoren. Voor het opstellen van een passende prijsopgave, hebben we de volgende gegevens nodig:

  • De grootte van het te inspecteren gebouw (Bruto Vloer Oppervlak in m²);

  • De gebruiksfunctie van het gebouw (bijvoorbeeld kantoor, onderwijs, horeca, logistiek, industrie);

  • Het aantal verdeelkasten in de elektrische installatie.

  • Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

    Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep