NEN 3140 Externe installatieverantwoordelijke

Wij nemen de verantwoordelijkheid over

Voor de waarborging van een veilige elektrische bedrijfsvoering, wordt in de Arbowet indirect verwezen naar de veiligheidsnorm NEN 3140. Deze norm stelt dat de elektrische bedrijfsvoering onder een installatieverantwoordelijke moet worden geplaatst. Dit is binnen de meeste bedrijven niet (goed) georganiseerd. Als extern IV-er nemen wij de complete verantwoordelijkheid op ons bij het opzetten, implementeren en beheren van integrale elektrische veiligheid.

“Als externe installatie-verantwoordelijke nemen wij de complete zorg, voor het waarborgen van een veilige elektrische bedrijfsvoering, volledig uit handen.”

Processtappen

1) Nulmeting

Met een risico-inventarisatie wordt de organisatie op hoofdlijnen doorgelicht. De rapportage geeft antwoord op de vraag; Hoe is de elektrische veiligheid op dit moment georganiseerd?

2) Plan van aanpak

De aanbevelingen uit de risico-inventarisatie, worden vertaald naar een helder plan van aanpak. Wat zijn de te nemen maatregelen om te komen tot een veilige elektrische bedrijfsvoering?

3) Implementatie

In deze fase wordt invulling gegeven aan de beschreven maatregelen: het inspecteren van installaties en machines, het trainen van personeel en het opstellen van procedures.

4) Beheer

Als extern IV-er zijn we volledig verantwoordelijkheid voor:

  • Beleid & Procedures;
  • Instructie & Aanwijzingen;
  • Inspectie & Toezicht
  • Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

    Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep