Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Synorga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. We sluiten daarom elke aansprakelijkheid uit voor schade die verband houdt met het gebruik van onze site of met de onmogelijkheid om de site te raadplegen.

Deze website bevat links naar andere websites. Synorga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of andere elementen van deze websites.

Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep