Collectief Onderhoud

Collectief onderhoud zijn zaken die behoren tot de onderhoudsplicht van de verhuurder of die door de huurder niet kunnen of mogen worden uitgevoerd. De verhuurder heeft voor deze voorzieningen collectieve overeenkomsten gesloten.

Men moet denken aan:

  • Algemene verlichting
  • Intercom- en Videosystemen
  • Deurautomatisering
  • Mechanische ventilatie
Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea