CO2 prestatieladder

     LOGO_SKAO_Prestatieladder_niveau_3      GRP 19-22 V7 SGS CO2 prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een managementinstrument van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Het instrument omvat tools waardoor bedrijven bewust aan de slag gaan met het verminderen van koolstofdioxide-uitstoot.

De CO2 Prestatieladder bestaat uit diverse niveaus. Tot en met niveau 3 zijn de te nemen maatregelen om CO2-reductie gericht op de eigen organisatie. De maatregelen die behoren tot niveau 4 en 5 zijn nog breder georiënteerd en ook gericht op de keten en de sector. Synorga richt zich met haar CO2-reductiemaatregelen voorlopig op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. Elk CO2 Prestatieladder-niveau is onderverdeeld in vier invalshoeken namelijk:

  1. Inzicht in CO2-uitstoot
  2. Ambitie CO2-reductie
  3. Transparantie d.m.v. communicatie 
  4. Samenwerkingen

 

Documenten CO2-prestatieladder

Sinds 2013 hebben wij alle audits glansrijk doorstaan. In het kader van een open communicatie, deelt Synorga haar actuele documenten over hoe wij onze ambitie willen realiseren. Deze zijn onderstaand in te zien:

Voortgangsrapportage over 2018 

SGS CO2 bewust Prestatieladder

Techniek Nederland ElektroNed EcoNed AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea