CO2 prestatieladder

     LOGO_SKAO_Prestatieladder_niveau_3      GRP 19-22 V7 SGS CO2 prestatieladder

De CO2 Prestatieladder is een managementinstrument van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Het instrument omvat tools waardoor bedrijven bewust aan de slag gaan met het verminderen van koolstofdioxide-uitstoot.

De CO2 Prestatieladder bestaat uit diverse niveaus. Tot en met niveau 3 zijn de te nemen maatregelen om CO2-reductie gericht op de eigen organisatie. De maatregelen die behoren tot niveau 4 en 5 zijn nog breder georiënteerd en ook gericht op de keten en de sector. Synorga richt zich met haar CO2-reductiemaatregelen voorlopig op niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. Elk CO2 Prestatieladder-niveau is onderverdeeld in vier invalshoeken namelijk:

  1. Inzicht in CO2-uitstoot
  2. Ambitie CO2-reductie
  3. Transparantie d.m.v. communicatie
  4. Keteninitiatieven

 

Documenten CO2-prestatieladder

Sinds 2013 heeft Synorga al haar audits voor de CO2-Prestatieladder glansrijk doorstaan. De moederorganisatie van Synorga, Facilicom Group, maakt sinds 2021 ook gebruik van de CO2-Prestatieladder als managementinstrument. In het kader van een open communicatie, deelt Facilicom Group haar actuele documenten over hoe wij als organisatie onze ambities willen realiseren. Synorga volgt na deze succesvolle certificering het beleid van Facilicom Group en committeert zich hiermee aan het doel om in 2030 CO2 neutraal te zijn.

Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep