Integrale elektrische veiligheid - Combinatie Scope 8, 9, 10 en 12

Voldoe aan eisen Arbowet en brandverzekeraar

De Arbowet stelt dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een veilige omgeving voor haar werknemers. Om elektrische veiligheid te waarborgen, kan invulling worden gegeven aan de diverse Scopes. Naast de Arbowetgeving krijgt een werkgever ook eisen opgelegd vanuit de (brand)verzekeraar. Waar de eisen vanuit de Arbowetgeving vooral gericht zijn op letselschade, zijn de eisen vanuit de verzekeraar juist gericht op het voorkomen van risico’s op brandschade.

“Om te voldoen aan de veiligheidseisen vanuit zowel de Arbowetgeving als de brandverzekeraar, is een combinatie van alle Scopes een absolute must!”

Onderdelen

Scope 8 - Elektrische installaties

Bij een SCIOS Scope 8 inspectie wordt de elektrische installatie van een gebouw of object, visueel geïnspecteerd en door meting en beproeving getoetst op aanraakveiligheid.

Scope 9 - Elektrische arbeidsmiddelen

Bij een SCIOS Scope 9 worden elektrische arbeidsmiddelen visueel geïnspecteerd en door meting en beproeving getoetst op aanraakveiligheid.

Scope 10 - Elektrisch materieel

Bij een SCIOS Scope 10 inspectie worden, op basis van de NTA8220, de brandrisico’s van elektrisch materieel van een gebouw of object in kaart gebracht.

Scope 12 - Zonnestroominstallaties

Bij een SCIOS Scope 12 inspectie worden de risico’s op brand- en letselschade van PV-installaties in kaart gebracht.

Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep