SCOPE 9 - Elektrische arbeidsmiddelen

Veilig werken met elektrische apparatuur

Werken met elektrische arbeidsmiddelen levert, door veroudering, (verkeerd) gebruik en slijtage, veiligheidsrisico’s op. De arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), stelt dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een veilige omgeving voor haar werknemers. Het is aan de werkgever om deze risico’s te beperken. Met een periodieke keuring volgens Scope 9, welke gebaseerd is op de NEN 3140, worden de veiligheidsrisico’s, bij het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen, geminimaliseerd.

Processtappen

1) Keuren

De elektrische arbeidsmiddelen worden volgens de SCIOS Scope 9 methodiek visueel geïnspecteerd en door meting en beproeving getoetst op aanraakveiligheid.

2) Bestickeren

De afgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een rode afkeursticker. Op de goedgekeurde arbeidsmiddelen komt een sticker met daarop de eerstvolgende keuringsdatum.

3) Rapporteren

De rapportage bevat een overzicht van alle goed- en afgekeurde arbeidsmiddelen aangevuld met relevante opmerkingen en afwijkende meetwaarden.

4) Beheren

Om de veiligheid blijvend te waarborgen bepalen we, aan de hand van een risico-inventarisatie, wanneer een herkeuring van de arbeidsmiddelen weer noodzakelijk is.

Investering Scope 9 inspectie

De investering in een Scope 9 veiligheidsinspectie is afhankelijk van het aantal aanwezige elektrische arbeidsmiddelen. Hieronder vallen alle machines, gereedschappen, apparaten, voorzieningen en hulpmiddelen die op de werkplek worden gebruikt en een elektrotechnisch veiligheidsrisico met zich meebrengen. In de volksmond ook wel ‘alles met een stekker’ genoemd.

Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep