SCOPE 12 - Zonnestroominstallaties

Voorkom brand- en letselschade bij een PV-installatie

De afgelopen jaren zijn er in Nederland een enorm aantal PV-installaties (zonnepanelen) geïnstalleerd. Helaas zijn er ook steeds meer meldingen gekomen van brandgevallen waarbij een slecht geïnstalleerde installatie de oorzaak was. Naast deze brandgevallen zijn er ook schadegevallen, waarbij installatiedelen tijdens stormachtige dagen van daken afwaaien.

Om de risico’s op brand- en letselschade te beperken, is het raadzaam om een PV-installatie periodiek te laten inspecteren. Deze inspectie wordt uitgevoerd volgens de Scope 12, welke op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek Nederland) is ontwikkeld.

Het doel van deze veiligheidsinspectie is te bepalen of een elektrische installatie voldoet aan de technische voorschriften of veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de van toepassing zijnde normen. Nieuwe elektrische installaties, evenals wijzigingen en uitbreidingen van bestaande installaties, moeten worden geïnspecteerd voordat deze in bedrijf worden genomen.

Processtappen

1) Inspecteren

Met een veiligheidsinspectie volgens de SCIOS Scope 12 methodiek, worden de risico’s op brand- en letselschade van PV-installaties in kaart gebracht.

2) Herstellen

De inspectierapportage inclusief fotomateriaal, omschrijft duidelijk wat de geconstateerde gebreken zijn, hoe deze hersteld kunnen worden, met welke prioriteit en binnen welke termijn.

3) Afmelden

Belangrijk onderdeel van een Scope 10 inspectie, is het afmelden van de rapportage. Wij melden de inspectie als volgt af in het SCIOS-portaal:

 • 'met constateringen', indien er afwijkingen zijn aangetroffen in de installatie;
 • ‘zonder constateringen’, indien er geen afwijkingen zijn aangetroffen óf nadat het herstel is uitgevoerd en de herstelverklaring is opgestuurd door de herstellende partij.
 • 4) Beheren

  Een Scope 12 inspectie bestaat uit een eerste verplichte inspectie bij oplevering (EBI). Daarna wordt de inspectie periodiek vervolgd met een periodieke inspectie (PI).

  Investering Scope 12 inspectie

  De investering in een Scope 12 inspectie is afhankelijk van een aantal factoren. Voor het opstellen van een passende prijsopgave, hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Het aantal PV-panelen;
 • Het aantal Omvormers;
 • Het aantal daken waarop de panelen zijn geplaatst;
 • Het type dak (plat, hellend) en de bereikbaarheid daarvan (normaal, met ladder of met hoogwerker).
 • Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

  Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep