Electrical Management

Wij helpen klanten naar elektrische veiligheid

“Als specialist op het gebied van elektrotechniek, weten wij wat de risico’s zijn van slecht onderhouden of onjuist toegepaste elektrische installaties en machines. Het is onze taak onze omgeving te behoeden voor deze risico’s.”

Wij hebben al jaren ervaring met beheer en inspecties van elektrische installaties. Door deze ervaring weten wij als geen ander waar zich de (brand)risico’s bevinden en waar de onderhoudsbehoefte ligt op welk moment. Belangrijkste ‘driver’ is, dat veiligheid bij ons in het hoogste vaandel staat. Dit houdt concreet in dat wij ons niet alleen maar bezighouden met de noodzakelijke wettelijke inspecties, maar juist focus hebben op een veilige omgeving voor de gebruikers van de gebouwen.

Het is onze taak, om samen met de elektrotechnisch installateur, zorg te dragen voor het herstel van geconstateerde gebreken. Aan de hand van onze gedetailleerde rapportages met werkomschrijvingen én onze technische ondersteuning op maat, kan de elektrotechnisch installateur, met ons als gesprekspartner, de gebreken herstellen. Goedgekeurde installaties en machines zijn voor ons hét bewijs dat het onderhoud daadwerkelijk op een hoog niveau ligt. Pas dan weten we dat de veiligheid voor de gebruikers is gewaarborgd en kunnen we de gebouwen met een gerust hart als ‘veilig’ verklaren.

Over ons

Synorga electrical management bv is een technisch adviesbureau die gebouweigenaren, -beheerders en gebruikers ondersteund rondom het waarborgen van elektrische veiligheid. Dit doen wij met het verzorgen van periodieke veiligheidsinspecties aan elektrische installaties, het keuren van elektrische gereedschappen en machines en het trainen van (elektrotechnisch) personeel. Om elektrische veiligheid goed te waarborgen, stellen wij, aan de hand van een risico-inventarisatie, een veiligheidshandboek samen waarin alle aan elektrische veiligheid gerelateerde onderdelen worden belicht en onderbouwd met een implementatieplan.

Onze diensten kort samengevat:

 • Scope 8 - Elektrische installaties;
 • Scope 9 - Elektrische arbeidsmiddelen;
 • Scope 10 - Elektrisch materieel;
 • Scope 12 - Zonnestroominstallaties;
 • NEN 1010 – Opleverinspectie elektrische installaties;
 • NEN 3140 - Integraal veiligheidsbeheer;
 • NEN 3140 - Veiligheidstrainingen;
 • NEN 3140 - Externe installatieverantwoordelijkheid;
 • NEN 3140 - Thermografie.
 • Door onze klantgerichte manier van werken, zorgen wij ervoor dat u niet alleen voldoet aan de verplichte wet- en regelgeving, maar daadwerkelijk de beschikking krijgt over waardevolle adviezen die een constructieve bijdrage leveren aan uw organisatiedoelstellingen. Onze gepassioneerde medewerkers hebben een heldere focus op de kernactiviteiten van uw onderneming en werken graag samen aan een sterke en duurzame relatie.

  Onze ervaring

  Wij verzorgen al sinds 1999 als gecertificeerd inspectiebedrijf inspecties uit volgens de Nederlandse veiligheidsnorm NEN 3140. Met deze ruim 20 jaar mag er best gezegd worden dat we een ervaren inspectiebedrijf zijn. De diensten worden geleverd door heel Nederland en in elk denkbaar marktsegment. Simpel gezegd overal waar gewerkt wordt geldt de Arbowetgeving en is elektrische veiligheid een absolute must!

  Arbowetgeving

  In basis is ons vertrekpunt de Nederlandse arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Deze stelt dat een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een veilige omgeving voor haar werknemers. Voor de waarborging van een veilige elektrische bedrijfsvoering, wordt in de Arbowet indirect verwezen naar de veiligheidsnorm NEN 3140. Deze voorziet in de nodige bepalingen die kunnen worden gebruikt om aan de eisen te voldoen.

  Verzekering

  Naast de Arbowetgeving krijgt een werkgever ook eisen opgelegd vanuit de (brand)verzekeraar. Waar de eisen vanuit de Arbowetgeving vooral gericht zijn op letselschade, zijn de eisen vanuit de verzekeraar juist gericht op het voorkomen van risico’s op brandschade. Wij zijn, samen met drie andere grote inspectiebedrijven, betrokken geweest bij de ontwikkeling van de verzekeringsinspectie SCIOS Scope 10.

  SCIOS-certificeringen

  De stichting SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven, voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. In deze certificatieregeling worden eisen gesteld aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de klachtenafhandeling. Deze regeling is erkend door de Raad voor Accreditatie. De regeling vervangt het oude CvT (Criteria van Toezicht).

  Wanneer een installatie door een SCIOS-gecertifieerd bedrijf geïnspecteerd wordt, is de opdrachtgever ervan verzekerd dat de inspectiewerkzaamheden op een hoog kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

  Wij zijn in het trotse bezit van de volgende SCIOS-certificeringen:

 • SCIOS Scope 8 – Inspectie van elektrische installatie op veilig gebruik;
 • SCIOS Scope 9 – Keuren van elektrische arbeidsmiddelen;
 • SCIOS Scope 10 – Inspectie van elektrische installatie op brandrisico’s;
 • SCIOS Scope 12 – Inspectie PV-installaties.
 • Samenwerking (brand)verzekaars

  Eén op de drie branden ontstaat door een defect in de elektrische installatie of de daarop aangesloten apparatuur. Daarom stellen steeds meer verzekeraars een elektrakeuring verplicht bij een brandverzekering voor bedrijven. Belangrijkste doelstelling is uiteraard de veiligheid van mensen!

  Synorga electrical management bv, werkt al jaren intensief samen met (brand)verzekeraars, als het gaat om het ontwikkelen, promoten en realiseren van veiligheidsinspecties aan elektrische installaties en machines. Samen zorgen we ervoor dat het brandrisico bij bedrijven geminimaliseerd wordt.

  In de meeste gevallen wordt in een verzekeringspolis verwezen naar een veiligheidsinspectie volgens de Scope 10 methodiek. Het kan echter nog weleens voorkomen dat er verwezen wordt naar een andere inspectievariant, zoals NEN 3140.

  Waar in eerste instantie de focus uitsluitend lag op brandrisico, wordt nu ook steeds meer aandacht besteedt aan letselschade. Vandaar dat een combinatie van de diverse Scopes wordt geadviseerd om de hele lading te dekken.

  Synorga werkt nauw samen met de volgende verzekeraars:

 • Centraal Beheer Achmea

 • Avéro Achmea

 • Interpolis

 • Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep