Electrical Management

De ondersteuning op het gebied van wet- en regelgeving, inspecties van technische installaties en bouwkundige zaken omtrent veiligheid: de rode draad in de dagelijkse activiteiten van Synorga electrical management. Onze inspecteurs en adviseurs begeleiden u volledig en deskundig, met constant oog voor uw bedrijfsactiviteiten. De werkzaamheden zijn onder te verdelen in:

  • Inspectie E-installaties
  • Energiebeheer / adviesdiensten
  • Beheer en opleidingen E-installaties
  • Door de grondige aanpak is veiligheid gewaarborgd. En dat geeft een veilig gevoel voor iedereen binnen uw organisatie.

    Techniek Nederland ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea