SCOPE 10 - Elektrisch materieel

Beoordelen elektrisch materieel op brandrisico

De veiligheidsinspectie brengt de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling, volgens de nieuwe standaard NTA 8220, houdt rekening met de wijze waarop de elektrische installatie wordt gebruikt en met de omgeving waarin deze zich bevindt. Constateert de inspecteur een mankement, dan wordt in de rapportage helder weergegeven welke maatregelen u moet nemen. Met het periodiek laten inspecteren van uw elektrische installaties, en het herstellen van de geconstateerde mankementen, waarborgt u de (brand)veiligheid van uw installaties én voldoet u aan de minimale eisen die door verzekeraars worden gesteld.

Processtappen

1) Inspecteren

Elektrisch materieel wordt volgens de SCIOS Scope 10 methodiek visueel geïnspecteerd en door meting en beproeving getoetst op brandveiligheid.

2) Herstellen

De inspectierapportage inclusief fotomateriaal, omschrijft duidelijk wat de geconstateerde gebreken zijn, hoe deze hersteld kunnen worden, met welke prioriteit en binnen welke termijn.

3) Afmelden

Belangrijk onderdeel van een Scope 10 inspectie, is het afmelden van de rapportage. Wij melden de inspectie als volgt af in het SCIOS-portaal:

 • 'met constateringen', indien er afwijkingen zijn aangetroffen in de installatie;
 • ‘zonder constateringen’, indien er geen afwijkingen zijn aangetroffen óf nadat het herstel is uitgevoerd en de herstelverklaring is opgestuurd door de herstellende partij.
 • 4) Beheren

  Om de veiligheid blijvend te waarborgen bepalen we, aan de hand van een risico-inventarisatie, wanneer een nieuwe inspectie noodzakelijk is. Voor een Scope 10 is dit 3 of 5 jaar, afhankelijk van het risiconiveau.

  Investering Scope 10 inspectie

  De investering in een Scope 10 veiligheidsinspectie is afhankelijk van een aantal factoren. Voor het opstellen van een passende prijsopgave, hebben we de volgende gegevens nodig:

 • De grootte van het te inspecteren gebouw (Bruto Vloer Oppervlak in m²);
 • De gebruiksfunctie van het gebouw (bijvoorbeeld kantoor, onderwijs, horeca, logistiek, industrie);
 • Het aantal verdeelkasten in de elektrische installatie.
 • Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

  Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep