Planmatig Onderhoud

Planmatig onderhoud kenmerkt zich globaal door de uitvoering van preventief onderhoud en vervangende maatregelen, waar nodig in combinatie met woontechnische verbeteringen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Preventief onderhoud
  • Vervanging van armaturen algemene verlichting
  • Vervangen van groepenkasten
  • Aanleg van Intercom- en Videofoonsystemen
  • Woningverbetering
Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea