NEN 3140 Veiligheidstrainingen

Zorg dat medewerkers veilig blijven werken

Alle personen die betrokken zijn bij werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties of elektrische arbeidsmiddelen moeten, met betrekking tot die werkzaamheden, zijn geïnstrueerd over de veiligheidsrisico’s, -eisen en -regels. Met een periodieke training wordt het opleidings- en kennisniveau op peil gehouden. De benodigde training is afhankelijk van het opleidingsniveau en de specifieke werkzaamheden van de betreffende medewerker.

“Met een periodieke training blijft het kennisniveau van medewerkers op peil en worden risico’s vermeden.”

Niveaus

VOP - Voldoend Onderricht Persoon

Een voldoend onderricht persoon heeft voldoende instructie gehad voor specifieke taken, waardoor hij in staat is elektrische gevaren te onderkennen en te voorkomen. De verantwoordelijkheden liggen op het gebied van:

VP – Vakbekwaam Persoon

Een vakbekwaam persoon heeft ten minste een lager elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of werkervaring, waardoor hij in staat is elektrische gevaren van het eigen takenpakket te onderkennen en te voorkomen. De verantwoordelijkheden liggen op het gebied van:

WV – Werkverantwoordelijke

Een werkverantwoordelijke is direct verantwoordelijk voor het veilig kunnen uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden.

IV – Installatieverantwoordelijke

De installatieverantwoordelijke is direct verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie en de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen.

Modules

Onze veiligheidstrainingen zijn modulair opgebouwd. De te volgen modules is geheel afhankelijk van het kennisniveau en de (beoogde) e-werkzaamheden van de betreffende cursist.

Veiligheidstraining basis NEN 3140

 • Arbowetgeving, -besluit en –beleidsregels en de NEN 3140;

 • De voorschriften, procedures en gedragsnormen volgens de NEN 3140;

 • De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de verschillende personen.

 • Aanvullende module VOP – Voldoend Onderricht Persoon

 • Kennis van de gevaren (kortsluiting en elektrocutie) van het werken met elektriciteit;

 • De noodzakelijke handelingen bij een elektrisch (bijna-)ongeval of bij het waarnemen van een gevaarlijke situatie en het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties;

 • Inzicht in de procedures, maatregelen en het gebruik van hulpmiddelen voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in laagspanningsinstallaties en het uitvoeren van eenvoudige bedieningshandelingen.

 • Aanvullende module VP – Vakbekwaam Persoon

 • Veilig werken door deskundig personeel, procedures en gebruik PBM’s bij aanleg installaties.

 • Aanvullende module leidinggevenden (IV/WV)

  Aanvullend op bovengenoemde onderwerpen wordt in deze training verder aandacht besteedt aan:

 • Het organiseren van het totale elektrische veiligheidsbeheer, waaronder;
  • Het (laten) verzorgen van onderricht en aanwijzingen;
  • Het (laten) uitvoeren van keuringen en inspecties;
  • Het (laten) opstellen van werkprocedures;
  • Het up-to-date brengen en houden van elektrotechnisch tekeningenpakket;
  • Het (laten) aanpassen van installaties volgens de geldende normeringen.
 • Het trainingsmateriaal wordt, met uitzondering van de basisonderdelen, aangepast aan de werkzaamheden en het kennisniveau van de cursisten, aangevuld met bedrijfsspecifieke onderwerpen.

  Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

  Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep