Stichting Pallieter

Het verlenen van palliatieve hulp - verschijnselen van ziekten verzachten zonder de ziekte tot genezing te brengen – is de primaire doelstelling van Stichting Pallieter. Sinds het begin, in 2000, hebben wij de stichting een warm hart toegedragen. Naast geldelijke steun bekleedde onze directeur meer dan 5 jaar de functie van vicevoorzitter in het bestuur van de stichting.

Pallieter levert een bijdrage aan de palliatieve zorg voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieken, en wel in het bijzonder voor kinderen. Dit kan plaatshebben in de vorm van financiële of materiële ondersteuning. En vergroot het maatschappelijk draagvlak en de aandacht voor deze specifieke zorg en doelgroep. 

Wat is er zo bijzonder aan Stichting Pallieter?

Al het ingezamelde geld gaat in zijn totaliteit rechtstreeks naar het doel. Aan het begin van ieder jaar wordt er met een schone lei begonnen. Pallieter is een open stichting die met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk geld voor palliatieve zorg wil inzamelen.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Pallieter.

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea