Noodstroomaggregaten

De kans op een stroomstoring in de lager gelegen distributienetwerken is het grootst simpel weg omdat daarvoor de meeste kabels in de grond liggen en de meeste schakelapparatuur hiervoor is opgesteld. Overbelasting, veroudering, achterstallig onderhoud, graafwerkzaamheden en schakelfouten zijn vaak de oorzaak van een stroomstoring hieraan. Sinds de liberalisering zijn netbeheerders verantwoordelijk voor deze netten. De vraag is in hoeverre deze investeren in goed onderhoud en tijdig vervangen van kabels en apparatuur.

Bij hoger gelegen netwerken als het 110 kV transportnet en 400 kV koppelnet ligt het wat anders. Natuurlijk spelen daar ook aan aantal genoemde oorzaken uit het lager gelegen netwerk mee, maar bij deze netten zijn het hoofdzakelijk overbelasting, schakelfouten en natuurlijk extreme weersomstandigheden en beschadiging van de hoogspanningslijnen. Simpelweg zijn bovengrondse netten gevoeliger voor de laatst genoemde oorzaken.

Als we de weerprofeten mogen geloven dan zal de kans op extreme weersomstandigheden toenemen maar in welke mate en tijd kunnen ze niet vertellen. De vraag is in hoeverre kunnen we daar rekening mee houden. Als we alle netwerken ondergronds maken zou het een oplossing kunnen zijn, maar dat vergt een forse investering.

Voordelen van een noodstroomaggregaat

Noodstroomaggregaten (NSA's) bestaan vaak uit een aangepaste dieselmotor en een generator. In de regel duurt het ongeveer 15 seconden voordat een dieselmotor op gang is gekomen en stroom levert. Het grote voordeel van een noodstroomdiesel is wel dat noodstroomdiesels gedurende een zeer lange tijd heel veel elektriciteit kunnen produceren.

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea