Bediening Op Afstand Ventilatie

Zeker in de nabijheid van industriegebieden, denk aan het Botlekgebied, is het niet ondenkbaar dat op een moment luchtverontreiniging kan ontstaan door gaswolken. Op dat moment is het nodig dat bekend is wat de richting is waarin de wolk zich begeeft en de mate van schadelijkheid voor de mens. Synorga elektrotechniek werkt samen met RAM Mobile Data. Dit bedrijf heeft een systeem ontwikkeld, BOA-V, dat bij calamiteiten het ventilatiesysteem zal uitschakelen.

Hoe werkt BOA-V?

Het systeem functioneert middels een draadloos netwerk genaamd Mobitex, dat landelijk dekkend is in Nederland, België en Luxemburg.
Het netwerk wordt 24/7 uur bewaakt in het RAM Navigator Center en zijn back-up verbindingen geïnstalleerd zodat beschikbaarheid is gewaarborgd.

Door continue samenwerking met de plaatselijke brandweer is zeker gesteld dat bij calamiteiten gegevens als windrichting direct bekend zijn zodat de gebieden in de gevarenzone de ventilatiesystemen digitaal worden uitgeschakeld en na het sein veilig weer kunnen worden ingeschakeld. Zeker bij woongebouwen belangrijk daar de bewoners zelf niet bij machte te zijn de ventilatie uit te schakelen.

Met name woningbouwverenigingen, beheersmaatschappijen, Verenigingen van Eigenaren zullen belang hebben bij een goede, veilige leefomgeving van de bewoners.

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea