NEN 3140 Veiligheidsniveaus

Niveaus

VOP - Voldoend Onderricht Persoon

Een voldoend onderricht persoon heeft voldoende instructie gehad voor specifieke taken, waardoor hij in staat is elektrische gevaren te onderkennen en te voorkomen. De verantwoordelijkheden liggen op het gebied van:

 • Het voorkomen van gevaren die door elektriciteit worden veroorzaakt;
 • Het verrichten van metingen en beproevingen;
 • Het inspecteren van arbeidsmiddelen;
 • Het uit-, en inschakelen van installatiedelen;
 • Het uitvoeren van kleinschalige onderhoudswerkzaamheden.
 • VP – Vakbekwaam Persoon

  Een vakbekwaam persoon heeft ten minste een lager elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of werkervaring, waardoor hij in staat is elektrische gevaren van het eigen takenpakket te onderkennen en te voorkomen. De verantwoordelijkheden liggen op het gebied van:

 • Het voorkomen van gevaren die door elektriciteit worden veroorzaakt;
 • Het verrichten van metingen en beproevingen;
 • Het uitvoeren van inspecties, indien ervaring met soortgelijke installaties;
 • Het uit-, en inschakelen van installatiedelen;
 • Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 • Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden;
 • Het aanleggen van technische installaties.
 • WV – Werkverantwoordelijke

  Een werkverantwoordelijke is direct verantwoordelijk voor het veilig kunnen uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden.

  IV – Installatieverantwoordelijke

  De installatieverantwoordelijke is direct verantwoordelijk voor de veilige bedrijfsvoering van de elektrische installatie en de veiligheid van de elektrische arbeidsmiddelen.

  Synorga verzorgt trainingen voor alle bovenstaande niveaus

  Neem, voor aanvullende informatie of het opvragen van een passende prijsopgave, geheel vrijblijvend contact met ons op via 088 – 796 67 42 | em@synorga.nl

  Techniek Nederland Interpolis Facilicom Groep