Synorga gecertificeerd volgens de nieuwe CCV-regeling BMI 2011

Bedrijfserkenningen en certificeringen van brandmeldinstallaties zijn alleen nog maar mogelijk volgens de nieuwe CCV-certificatieschema’s BMI:2011 en is de regeling brandmeldinstallaties:2002 vanaf 1-1-2015 definitief vervallen. Doel van certificering is via onafhankelijk en deskundig toezicht te waarborgen dat brandmeldinstallaties voldoen aan de gestelde eisen, zowel bij ingebruikname als gedurende de gehele levensduur van de installatie.

De verantwoordelijkheid om te voldoen aan alle wettelijke voorschriften en eisen in het Bouwbesluit 2012 ligt bij de eindgebruiker / eigenaar van een gebouw (Zorgplicht). De toezichthoudende instantie, vaak de brandweer, gaat hierin een kleinere rol spelen. De gebouweigenaar en/of gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de voorschriften en voor adequaat beheer van de installaties.

Synorga beveiliging & telecommunicatie is als gecertificeerd branddetectiebedrijf trots op onze nieuw behaalde certificeringen. De certificering is uitgevoerd door Kiwa NCP. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf. Met een erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van niet gecertificeerde bedrijven en is voor u als klant een waarborg voor de kwaliteit van onze dienstverlening voor het ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen en opleveren van uw brandmeldinstallatie.

Onderhoud conform het CCV-Certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011

Naast de realisatie van uw brandveiligheidsproject kan Synorga als brandmeldonderhoudsbedrijf ook het onderhoud conform het CCV-Certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 voor u uitvoeren. Doel van certificering is via onafhankelijk en deskundig toezicht te waarborgen dat brandmeldinstallaties voldoen aan de gestelde eisen, zowel bij ingebruikname als gedurende de gehele levensduur van de installatie. Synorga beschikt over de productcertificaten conform BMI 2011.

Bouwbesluit 

In het Bouwbesluit 2012 is opgenomen waarin en in welke situaties een brandmeldinstallatie verplicht is en aan welke eisen deze moet voldoen. Bijlage 1, van het Bouwbesluit 2012 schrijft voor wanneer welke gebruiksfunctie een doormelding naar de Regionale Alarm Centrale en/of een inspectiecertificaat dient te hebben. Dit inspectiecertificaat dient door een onafhankelijke geaccrediteerde instelling afgegeven te worden.

Mocht u meer vragen hebben met betrekking tot het inspectiecertificaat dan kunt u met ons contact opnemen.

Productcertificaat 

Naast het inspectie certificaat, is het ook mogelijk om een productcertificaat door Synorga op een brandmeldinstallatie af te geven. Productcertificatie van de brandmeldinstallatie is bedoeld om aan te tonen wat de kwaliteit is van het afgeleverde werk. Een productcertificaat is bedoeld voor alle brandmeldinstallaties, zowel voor geëiste brandmeldinstallaties als niet-geëiste brandmeldinstallaties. Als er een inspectiecertificaat is geëist, is een productcertificaat van toegevoegde waarde voor een installatie. Een productcertificaat is een belangrijk document in het kader van inspectie van brandbeveiliging.

De inspecteur laat certificaten, die onder geaccrediteerde productcertificatie zijn afgegeven ‘meetellen’ bij inspectie. Is er een dergelijk certificaat voor de brandmeldinstallatie, dan zal een inspectie een stuk minder diepgang hebben. Als de installatie is aangelegd, geleverd en onderhouden op basis van een product- / onderhoudscertificaat, dan maakt dat de inspectie eenvoudiger.

Bij het uitvoeren van een inspectie wordt gewerkt met een checklist. Deze checklist is een stuk korter als de installatie uitgevoerd is door een Erkend CCV-onderhoudsbedrijf en onder certificatie is aangelegd, geleverd en/of onderhouden. De kosten van een (jaarlijkse) inspectie zijn hierdoor aanzienlijk lager en komt de gebruiker niet voor onvoorziene kosten te staan.

Synorga is klaar voor de toekomst en kunnen ook nu, onder de nieuwe regelinge als branddetectiebedrijf blijven onderscheiden als dé betrouwbare partner die de brandmeldinstallaties en het onderhoud onder certificaat leveren.

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea