Energieplan / activiteitenbesluit

Wijziging wetgeving energiebesparing

In het nieuwe Energieakkoord van januari 2014 is gesproken over diverse toepassingen van energiebesparende maatregelen. Deze zijn door de overheid opgelegd.

Voorheen was het zo dat vanuit de milieuwetgeving eisen werden gesteld voor het aantoonbaar maken dat energiebesparende maatregelen wel/niet mogelijk waren. Dit was voor Synorga het Energieplan.

Om eenvoudiger energiebesparing te realiseren, zijn er een aantal wijzigingen voorgesteld in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Activiteitenbesluit gewijzigd

 • Artikel 2.15. Om de verplichting voor energiebesparing te vereenvoudigen, zijn in het Activiteitenbesluit twee wijzigingen doorgevoerd.
  • De eerste wijziging is het schrappen van de netto contante waarde als norm voor de vraag of een energiebesparende maatregel als een redelijke maatregel kan worden beschouwd
  • De tweede wijziging is de mogelijkheid om een gefaseerde uitvoering van energiebesparende maatregelen vast te leggen. Hierdoor kunnen bedrijven en bevoegd gezag beter rekening houden met de bedrijfseconomische omstandigheden 
 • Activiteitenregeling artikel 2.16
  • De verplichting om energie te besparen gaat gepaard met het treffen van maatregelen door concrete technieken toe te passen. Op dit punt is de verplichting verduidelijkt en zijn specifieke erkende maatregelen voor energiebesparing aangewezen via de Activiteitenregeling. Ook wordt hierdoor de uitvoering vereenvoudigd. Nu is tenslotte duidelijk met welke maatregelen bedrijven direct aan de regelgeving kunnen voldoen

Doelgroepen die in aanmerking komen

 • Bedrijven en organisaties uit onderstaande branches dienen met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgasequivalenten alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder
  • Metaalelektro
  • MKB-metaal
  • Autoschadeherstelbedrijven
  • Rubber- en kunststofindustrie
  • Commerciële datacenters
  • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
  • Overheidskantoren (inclusief defensie)
  • Onderwijsinstellingen

Het is de bedoeling om bedrijven met deze versoepelende wetgeving en maatregelenlijst beter te controleren en te handhaven (start 1 januari 2015).

Wat is een maatregellijst?

 • Een maatregellijst is een uitgebreide database van maatregelen die bedrijven en instellingen uit een specifieke branche/sector kunnen nemen om efficiënt met energie om te gaan.
 • Deze maatregelen hebben betrekking op de processen, utilities en gebouwen
 • De lijst geeft per maatregel een korte beschrijving
  • Investeringskosten
  • Energiebesparing die de maatregel oplevert
  • Terugverdientijd, hierbij is uitgegaan van gemiddelden en worden realistische bandbreedtes getoond
  • De lijst geeft per maatregel aan of er een vergunning nodig is en of de maatregel voorkomt in de EIA/Vamil- lijst
   • EIA = Energie Investerings Aftrek
   • Vamil = willekeurige afschrijving milieu-investering

Door wie is deze maatregellijst opgesteld?

Agentschap NL en de brancheorganisaties hebben deze gezamenlijk opgesteld in overleg met de branche/sector.

Synorga biedt maatwerk

Synorga heeft al vele jaren praktijkkennis als het gaat om energiebesparing. Met ons energieplan kunnen wij iedere sector op maat bedienen bij het ondersteunen van de mogelijkheden met besparing op energie. Op bouwkundig gebied, installatieadvies en gedragsaanpassingen bieden wij in combinatie met subsidiemogelijkheden een passend maatwerkadvies.

Het Energieplan

Synorga is werkzaam als maatwerkadviseur, met een energieplan en maatregelenlijst, in de volgende provincies: Groningen, Friesland, Drenthe, Overrijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

 

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea