Energie Prestatieadvies Bestaande bouw (EPB)

Een EPA-maatwerkadvies in combinatie met een Energielabel biedt veel voordelen! De prijzen voor energie stijgen voortdurend. En de overheid stelt hogere eisen aan de energieprestaties van gebouwen in het kader van de klimaatdoelstellingen. Dat maakt investeren in energiebesparende maatregelen aantrekkelijker en nodig in veel van de bestaande bouw.

Het EPA-U maatwerkadvies, voorziet gebouweigenaren van een grondig advies waarmee structurele energiebesparing behaald kan worden. Uitvoering van de geadviseerde maatregelen resulteert daarnaast in meer comfort, een lagere milieubelasting en een gezonder binnenklimaat

Algemeen

Voorafgaande aan het onderzoek (ISSO- publicatie 75 deel 2) moeten wij kunnen beschikken over de volgende gegevens:

 • Energiegegevens levering van het laatste jaar (gas/elektra) of decembernota
 • Gegevens transport gas/elektra (netbeheer)
 • Plattegronden op schaal t.b.v. NVO, volgens NEN2850
 • Bouwkundige tekeningen: gevelaanzichten, -doorsneden en detailtekeningen
 • Installatietekeningen E+W (principeschema’s, overzichten etc.)
 • Kopie ontruimingsplattegrond (i.v.m. handzaamheid)
 • Bouwjaar panden + data eventuele renovaties
 • Aantal medewerkers + bedrijfstijden
 • Inventarisatielijst apparatuur (ICT, computers etc.)
 • Lange termijn huisvestingsplan
 • Meerjaren onderhoudsplan

Energie- Gebouwonderzoek

 • Inzage energiecontract.
 • Inzage energiefacturen van de laatste 12 maanden
 • Doelstelling m.b.t. energie
 • Organisatieschema
 • Bedrijfsbezoek waarbij gekeken wordt naar toepassing van diverse installatieonderdelen waaronder:
  • Bouwkundige voorzieningen
  • Gasinstallatie
  • Elektriciteitsvoorziening
  • Warmte, lucht en ventilatiesystemen
 • Certificatie met daarop vermeld:
  • Beschrijving van bouwwerk
  • Energieklasse vermelding
  • Standaard energieadviezen
 • Aanvullend maatwerkadvies met:
  • Overzicht energiehuishouding
  • Energiebalans
  • Energiebesparingadviezen
  • Investeringen
  • Terugverdientijden maximaal 5 jaar
  • Haalbaarheid
  • Subsidie mogelijkheden

Noodzaak & verplichting EPA-U

Vanaf 1 januari 2008 zijn gebouweigenaren van bedrijfsgebouwen en woningen ouder dan 10 jaar verplicht om bij nieuwbouw, verkoop of verhuur te beschikken over een energielabel, ook energieprestatie-certificaat genoemd. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft op basis van een berekening informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het certificaat is maximaal tien jaar geldig.

Welke voordelen biedt een Energie Prestatie Advies Utiliteit?

Een EPA-maatwerkadvies in combinatie met een Energielabel biedt veel voordelen! De prijzen voor energie stijgen voortdurend. En de overheid stelt hogere eisen aan de energieprestaties van gebouwen in het kader van de klimaatdoelstellingen. Dat maakt investeren in energiebesparende maatregelen aantrekkelijker en nodig in veel van de bestaande bouw.

Het EPA-U maatwerkadvies van Synorga voorziet gebouweigenaren van een grondig advies waarmee structurele energiebesparing behaald kan worden. Uitvoering van de geadviseerde maatregelen resulteert daarnaast in meer comfort, een lagere milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea