Synorga begeleidt BREEAM traject

Als gebouweigenaar heeft u te maken met diverse wet- en regelgeving om huurders een veilig, comfortabel en schoon pand te bieden waar prettig gewerkt kan worden. Om optimaal rendement te realiseren, streeft u naar 100% bezettingsgraad. Daarbij speelt de duurzaamheid van het gebouw een grote rol. Een duurzaam pand biedt namelijk een prettige werkomgeving, heeft een positieve invloed op de arbeidsproductiviteit en verlaagt de operationele kosten. 

BREEAM meting gebouwduurzaamheid

BREEAM-NL is een internationaal erkend meetinstrument om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. Synorga geeft advies bij BREEAM trajecten voor bestaande gebouwen (In Use) en nieuwbouw. Daarbij staan het fysieke gebouw zelf, het gebouwbeheer en het gebouwgebruik centraal. Tijdens het traject wordt onder andere gekeken naar managementprocessen, transport, afvalstromen, vervuiling en naar energie-, water- en materiaalgebruik. Via een scorekaart worden de te nemen maatregelen inzichtelijk gemaakt en wordt een plan van aanpak opgesteld.

Een onderscheidend BREEAM certificaat

Ondanks dat BREEAM geen verplichte certificering is, heeft het internationale keurmerk een grote toegevoegde waarde. Door alle getroffen duurzaamheidsmaatregelen stijgt het pand in waarde. Daarnaast is het voor huurders aantrekkelijk omdat het nieuw gebouwde of bestaande pand een comfortabele en veilige werk- en woonplek biedt, economischer in gebruik is én periodiek wordt onderhouden. Zaken die onderscheidend zijn ten opzichte van andere vastgoedverhuurders en bijdragen aan een betere scoringskans onder potentiële huurders.

Synorga heeft BREEAM-experts

De certificering omvat een nauwgezette bewijslast op de diverse score-onderdelen. Het verzamelen en opstellen van de benodigde documenten en het onderbouwen van beoordelingsvraagstukken vergt specialisme en vakkennis. Synorga’s gecertificeerde BREEAMexperts ondersteunen u in het proces naar het assessment. De uiteindelijke BREEAM certificering bekrachtigt de integrale duurzaamheid van uw gebouw. Een certificaat waardoor uw vastgoed veel aantrekkelijker wordt voor potentiële huurders.

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea