Nieuws

16-03-20

Synorga groep houdt ontwikkelingen Coronavirus nauwlettend in de gaten


Sinds 27 februari jl. is het Coronavirus ook in Nederland gesignaleerd en het aantal besmettingsgevallen is inmiddels flink gestegen. Synorga volgt actief de ontwikkelingen evenals de communicatie vanuit het RIVM en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Onze specialisten volgen de berichtgeving en staan in direct contact met de officiële instanties. Belangrijk is dat wij geen eigen aanvullend beleid ontwikkelen, maar het RIVM volgen bij het voorkomen van verdere verspreiding van het virus. Daar doen we alles aan.

Hygiëne
Voor nu geldt dat wij onze medewerkers vragen de gebruikelijke hygiënemaatregelen toe te passen die gelden voor alle virussen, die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg

Deze hygiënemaatregelen zijn op brede schaal gedeeld onder onze medewerkers, zowel digitaal als via hard copy. Via het intranet, medewerkersportalen en e-mail wordt actuele informatie gedeeld rondom het virus en het beperken van de verspreiding. Onze medewerkers kunnen bij hun leidinggevende terecht met vragen.

Dienstverlening
Elektrotechniek en veiligheid zijn cruciale elementen, ook in deze tijden. Onze dienstverlening gaat door tot het moment dat de veiligheid van medewerkers en / of gebruikers in de woningen en de gebouwen waar we actief zijn in het geding komt. Elke ochtend is er een interne update. Indien medewerkers verschijnselen hebben die het onverantwoord maken om te werken, worden deze collega’s uit voorzorg naar huis gestuurd.

Kenniskring Facilicom Veilig
Synorga is een zelfstandig onderdeel binnen de Facilicom Group. Binnen Facilicom Group bestaat de ‘Kenniskring Facilicom Veilig’. Leden van deze kring bestaan uit vertegenwoordigers van alle bedrijven binnen de Facilicom Group met expertise op veiligheid en/of kwaliteit.

Er is een calamiteitenplan dat door Facilicom Group, haar divisies, en dus ook Synorga, wordt gevolgd. Het plan wordt beheerd door de Kenniskring Facilicom Veilig en wordt continu aangescherpt op basis van alsmaar veranderende inzichten. Wanneer er zich een besmetting voordoet op één van onze klantlocaties of wanneer één van onze medewerkers in quarantaine moet, dan is het protocol van de GGD leidend. Het gehele proces wordt gemonitord vanuit de Kenniskring Facilicom Veilig in samenwerking met het Expertisecentrum Preventie en Verzuim.

Continuïteit
Mocht het Coronavirus impact hebben op onze dienstverlening, dan wordt u daarover tijdig geïnformeerd door uw contactpersoon.

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea