Nieuws

15-10-19

CO2-prestatieladder certificering verlengd


Om onze footprint te minimaliseren, heeft Synorga ook afgelopen jaar weer verschillende maatregelen getroffen. 

En met goed gevolgd blijkt wel: de certificering voor de CO2-prestatieladder is gecontinueerd.

GRP 19-22 V7 SGS CO2 prestatieladder

Synorga is op niveau-3 gecertificeerd maar de ervaring is dat het steeds lastiger wordt om CO2-reductie te realiseren. “We lopen al een kleine 10 jaar mee en hebben al diverse duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Daarnaast is ons kantoorpand pas weer gecertificeerd op Energielabel A, dus op dat vlak valt weinig te behalen”, aldus Edwin Oudshoorn, business unit manager electrical management bij Synorga. “Maar ga je eenmaal de verdieping in, dan blijken veel kleine maatregelen, die vaak gerelateerd zijn aan gebruiksgedrag van mensen, toch ook weer tot besparingen te leiden. Naast kantoorgebruikers, vormden ons wagenpark én de berijders afgelopen jaar een bron voor CO2-reductie. Werkplanningen verder optimaliseren en carpool-initiatieven stimuleren en registreren bleken CO2-reductie te genereren.

Om de komende jaren effectieve maatregelen te kunnen treffen, worden collega’s opgeroepen om ook ideeën te  genereren.

Techniek Nederland ElektroNed EcoNed AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea