Nieuws

21-03-19

Samenwerken conform BIM


BIM is een werkmethodiek waarbij bouwpartners integraal samenwerken in een 3D Bouw Informatie Model (BIM). Alle disciplines die betrokken zijn bij het bouwproject, kunnen de fysieke en functionele kenmerken gedurende de bestaansduur van een gebouw bekijken.

ID 163_2018-03-21 3

BIM is een zeer uitgebreide digitale kennisbron van een gebouw. Tijdens (ver-)bouwprojecten biedt BIM de betrokken specialisten een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus vanaf het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot aan de sloop van het gebouw. Op een visuele manier worden bouwtechnische knelpunten sneller zichtbaar en kunnen faalkosten geminimaliseerd worden.

De voormalige Haagse energiecentrale, inmiddels bekend als Het Magazijn, is één van de wooncomplexen in het getransformeerde Energiekwartier in Den Haag. Momenteel werken wij daar, in opdracht van de Nieuwe Norm, aan het ‘optoppen’ van dit gebouw. Conform BIM-methodiek wordt een nieuwe woonverdieping op het bewoonde gebouw geplaatst.

Synorga is voorstander van deze methodiek, omdat het de efficiency van de bouwketen ten goede komt.

Techniek Nederland ElektroNed EcoNed AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea