Nieuws

11-12-17

Wijzigingen in inspectieland


Als specialist in inspecties voor (brand)veiligheid informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. In 2018 staat namelijk een en ander te gebeuren op het gebied van veiligheidsinspecties. Tot nu toe golden NEN3140 en VT-Keur als inspectievormen voor het garanderen van veilige installaties en veilig gebruik. In 2018 gaat dit op de schop en worden  vervangende of herziene inspecties geïntroduceerd.

Stichting SCIOS

Het kwaliteitssysteem voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties is ontwikkeld en wordt beheerd door de Stichting SCIOS. In dit SCIOS-certificatiereglement worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die deze inspecties mogen uitvoeren. Alle soorten inspecties zijn ingedeeld in een SCOPE. Voor elektrotechnische installaties zijn SCOPE 8 en SCOPE 10 de belangrijkste.

SCIOS Scope 8; inspectie elektrotechnische installatie

SCIOS Scope 8 is de nieuwe certificatieregeling voor alle bedrijven die elektrotechnische installaties inspecteren. In deze certificatieregeling worden eisen gesteld aan het kwaliteitsbeleid, de voorbereiding, uitvoering en registratie van inspecties, de opleidingen en de klachtenafhandeling. Deze regeling is erkend door de Raad voor Accreditatie. Scope 8 vervangt het oude CvT (Criteria van Toezicht) en de bijbehorende NEN 3140 inspectie.

SCIOS Scope 10; inspectie brandverzekering

Om brandschade en de gevolgen te beperken, verwezen verzekeraars tot nu toe naar een NEN 1010 of NEN 3140 keuring. Deze inspectiemethodieken zoomen echter alleen in op elektrotechnische aanrakingsveiligheid van een installatie en op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Niet op de brandrisico’s. De inspectie SCIOS Scope 10 richt zich volledig op brandrisico’s van elektrotechnisch materieel in gebouwen en is gebaseerd op de NTA 8220: constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. Vanaf januari 2018 is deze inspectie verplicht bij het afsluiten of prolongeren van een zakelijke brandverzekering. Voor risico’s zoals bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een aanvullende NEN 1010 of NEN 3140 inspectie relevant.

VT-Keur

Met een inspectie VT keur waarborgt u de veiligheid van elektrotechnische voorzieningen en installaties in woningen. Het betreft een periodieke beoordeling die gebaseerd is op de NTA 8025. De inspectie is waardevol tijdens de verkoop van een woning of voor het garanderen van een veilige leefomgeving.

Synorga verricht in heel Nederland bovenstaande inspecties. 

Uneto-VNI ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea