Nieuws

27-06-17

CO2 Prestatieladder


Om onze lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen en onze CO2-Prestatieladder certificering te waarborgen, is onze CO2 footprint over 2016 berekend.

Uit deze CO2 footprint blijkt dat onze algehele CO2-footprint (scope 1 & 2) in de pas loopt met de door ons gestelde doelen. 

Kijken we inhoudelijk, dan constateren wij dat de overgang op windenergie in 2015 een jaar later een duidelijk lagere CO2 uitstoot vertoont. Anderzijds blijkt ons wagenpark, net als in 2015, een grote energieverbruiker te zijn, ondanks een kritisch aankoopbeleid. Wat op dit vlak wel opmerkelijk is, is dat bij collega’s die de Workshop Zuinig Rijden hadden gevolgd, een daling in brandstofverbruik zichtbaar was. Kennelijk leidde het toepassen van tips & tricks uit de workshop omtrent airco-gebruik, belading of lage-toeren-rijden tot een efficiënter rijgedrag. Dit toegenomen duurzaamheidsbewustzijn willen we graag breder ontwikkelen.

Reeds gedane investeringen verdienen zich op termijn terug en die energiebesparing wordt pas inzichtelijk wanneer duurzame productpoplossingen operationeel zijn. Zo bleken onze zonnepanelen afgelopen jaar een enorme ‘kosteloze’ energiebron te zijn. Niet alleen het flink aantal zonne-uren in 2016, maar ook het feit dat onze panelen diffuus licht in energie kunnen omzetten, zorgden hiervoor. Nu al kijken wij uit naar de resultaten van onze CO2 meting over 2017. Onze LED-verlichte kantoorgangen en de vele zonne-uren die we al hebben gehad, zullen zeker bijdragen aan een verdere CO2 reductie. 

 

Uneto-VNI ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea