SCOPE 9 - arbeidsmiddelen

De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties van elektrische arbeidsmiddelen wordt bepaald door:

  • A) De frequentie van gebruik.
  • B) De deskundigheid van de gebruikers.
  • C) De omgeving.
  • D) De kans op beschadiging.

A De frequentie van gebruik

Het elektrisch arbeidsmiddel wordt:

A1 regelmatig of vaak gebruikt.
Gewicht 10

A2 zelden gebruikt (minder dan vijf maal per jaar)
Gewicht 0                                                     

B De kwaliteit van de installatie

Het elektrisch arbeidsmiddel wordt:

B1 uitsluitend door elektrotechnische deskundigen gebruikt.
Gewicht 0

B2 niet uitsluitend door elektrotechnische deskundigen gebruikt.
Gewicht 10

C De omgeving

C1 De omgeving waarin het elektrisch arbeidsmiddel wordt gebruikt is een niet-industriële omgeving, schoon en droog, levert geen brand- of explosiegevaar op en is vrij van transportmiddelen of zware materialen.
Gewicht 0

C2 De omgeving waarin het elektrisch arbeidsmiddel wordt gebruikt is niet eenduidig vast te leggen, maar niet vergelijkbaar met een zware industriële omgeving of een omgeving waar wordt gewerkt met transportmiddelen of zware materialen.
Gewicht 10

C3 De omgeving waarin het elektrische arbeidsmiddel wordt gebruikt kenmerkt zich als een zware industriële omgeving, een bouwplaats of een omgeving waarin wordt gewerkt met transportmiddelen of zware materialen.
Gewicht 15

D De kans op beschadiging

Tijdens het gebruik en in de perioden tussen het gebruik is de kans op beschadiging van het elektrisch arbeidsmiddel:

D1 bijzonder klein, zoals bij een beschermd gelegd verlengsnoer of een PC in een              kantooromgeving.
Gewicht 0

D2 klein, maar reëel aanwezig, zoals bij elektrische arbeidsmiddelen in een kleine werkplaats of in de auto van een servicemonteur.
Gewicht 10

D3 groot, zoals bij elektrische arbeidsmiddelen op een scheepswerf.
Gewicht 15

De tijd tussen twee opeenvolgende inspecties wordt bepaald aan de hand van de som van de factoren A tot en met D met de tabel.

Factor

Code

Gewicht

Resultaat

A

A1

10

 

 

A2

0

 

B

B1

0

 

 

B2

10

 

C

C1

0

 

 

C2

10

 

 

C3

15

 

D

D1

0

 

 

D2

10

 

 

D3

15

 

Totaal

 

 

 

Techniek Nederland Centraal Beheer Achmea Facilicom Groep