Bespaar tot 15% op uw energiekosten met spanning stabilisatie

Voor groot verbruikers in elektriciteit kunnen energiebesparende producten veel geld besparen. Maar waarom al die kleine energiebesparende maatregelen nemen terwijl je in 1x keer op je gehele elektrische installatie kunt besparen.

Spanning stabilisatie is een energiebesparingssystemen die elektrakosten en Co2-uitstoot reduceert bij (groot)verbruikers.

Synorga zal met spanning stabilisatie haar klanten helpen om haar financiële en duurzaamheidsdoelstellingen te halen en ziet daarin een win-win situatie voor klant en milieu. Een zo groot mogelijke besparing gecombineerd met een verantwoorde terugverdientijd staat hierin centraal.
Spanning stabilisatie is inmiddels al bij verscheidene ondernemingen succesvol geplaatst in diverse branches o.a.: hotels, kantoren, scholen, theaters etc.

Besparen op elektriciteitskosten met spanning stabilisatie

Met spanning stabilisatie kunt u tussen de 9 en 13% besparen op uw elektriciteitskosten. Daarnaast biedt dit systeem een geïntrigeerd monitoringssysteem waarmee u direct extra invloed kunt uitoefenen door te sturen op het gedrag van uw medewerkers. Terugverdientijd moet haalbaar zijn in 3 jaar.

Laat uw informeren door een van onze adviseurs. Door een analyse van uw laatste 12 energienota's van levering en transport en na metingen van de spanningen en controle bij uw aanwezige verbruikers ontvangt u vrijblijvend van ons een energiereductievoorstel met daarin uw gegarandeerde te behalen besparing.

Het spanning stabilisatie systeem wordt vervaardigd volgens de strengste Europese normen. Mede hierdoor geven wij de volledige garantie op de installatie, de systemen en de te behalen energiebesparing.

Voordelen van spanning stabilisatie 

  • Structurele en gegarandeerde verlaging van het elektriciteitsverbruik
  • Aanspraak maken op Energie Investerings Aftrek
  • Een extra bijdrage van uw onderneming aan maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Volledige verzekering van de energiebesparende systemen Installatie van betrouwbare technieken die zichzelf bewezen hebben
  • Geen budgettaire beperkingen
  • Voldoen aan eventueel gestelde milieueisen (Meerjarenafspraken, milieuvergunningen)
  • Opbrengsten van energiereductie overstijgen de bijdrage voor de energiebesparende systemen
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (CO2)

Voortdurende beschikbaarheid van specialistische kennis op het gebied energiebesparing.

Uneto-VNI ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Gebouw voor jou Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea