Nieuws

20-09-18

Verplichting inspectie PV-systemen


Afgelopen dagen circuleren berichten over de toename van gebouwbranden, veroorzaakt door zonnepaneelsystemen, op het internet. Veiligheid van het PV-systeem staat voorop en een deskundige installatie vormt de basis.

Als UNETO-VNI lid staan wij achter de gedachtegang van onze brancheorganisatie: zij stelt dat TNO op korte termijn onderzoek moet doen naar de incidenten, zodat eventuele industriële maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast is een verplichte opleveringsinspectie een goede maatregel om ondeugdelijke installaties tijdig te signaleren. Belangrijke maatregelen om brandgevaar door PV-systemen te voorkomen. Synorga installeert PV-systemen en voert NEN-1010 inspecties uit om de deugdelijke installatie te controleren.

Techniek Nederland ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea