Nieuws

07-07-17

Per 1 juli 2017 geldt CPR kabelclassificering


Sinds 1 juli 2017 is een nieuwe Europese verordening van kracht gegaan om de gevolgen van brand te beperken:  de CPR (Construction Products Regulation).

Als eigenaar van een gebouw heeft u te maken met diverse regelgeving. Sinds 1 juli 2017 is een nieuwe Europese verordening van kracht gegaan om de gevolgen van brand te beperken:  de CPR (Construction Products Regulation).  Elektriciteitskabels, toegepast in vaste installaties in bouwwerken, worden vanaf dan geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. Deze verordening is vastgelegd in de NEN 8012 en beoordeelt de reactie van de kabel bij brand. 

Gezien deze gewijzigde regelgeving passen wij bij onze projecten CPR-elektrakabels toe die aansluiten bij het ingeschatte brandrisico conform de NEN8012 norm. De nieuwe, halogeenvrije kabels zijn ingedeeld in een 4-tal categorieën, die gerelateerd zijn aan hun bijdrage aan brand: heel beperkt, beperkt, gemiddeld, hoog. Afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw en het gegeven of bepaalde ruimtes in een pand een hoger brandrisico hebben, geldt een specifieke kabel-klasse. 

Klik hier voor meer informatie.

Uneto-VNI ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea