NEN 1010 keuring

NEN-1010 inspectie

Een technische installatie dient conform de NEN1010 geïnstalleerd te worden. Voordat de installatie in gebruik wordt genomen, dient er een NEN 1010 inspectie uitgevoerd te worden. Zo bent u er zeker van dat de installatie volgens de gestelde normen is aangelegd, zonder gebreken functioneert en de kans op brandgevaar is geminimaliseerd. 

Her-inspectie bij uitbreiding of wijziging

Zodra de bestaande elektrische installatie wordt uitgebreid of is aangepast, is het een vereiste om opnieuw te inspecteren of de verandering voldoet aan NEN 1010.

Zonnepaneelsysteem

Een her-inspectie van de elektrische installatie is ook van toepassing wanneer het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen. Een PV-systeem wordt ook conform de NEN-1010 beoordeeld. 

Techniek Nederland Centraal Beheer Achmea Facilicom Groep