NEN 1010 keuring

Een technische installatie dient – zowel tijdens het installatieproces als na voltooiing daarvan – geïnspecteerd te worden. Pas daarna mag u de installatie in gebruik nemen. Zo bent u er zeker van dat de installatie zonder gebreken en volgens de gestelde normen is aangelegd. Eventuele gebreken komen bij een eerste inspectie direct aan het licht. Veelal worden ze kosteloos door uw installateur hersteld.

NEN 1010 bij uitbreiding of wijziging

Ook bij een uitbreiding of wijziging van een bestaande installatie moet worden vastgesteld dat de verandering voldoet aan NEN 1010. Van belang is dat de veiligheid van de bestaande installatie niet nadelig wordt beïnvloed.

Synorga voert de NEN 1010 keuring voor u uit in de volgende provincies: Groningen, Friesland, Drenthe, Overrijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 

 

Uneto-VNI ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea