Dutch Green Building Council

Dutch Green Building Council participant

Synorga electrical management is participant van het Dutch Green Building Council. Deze onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie zet zich in om de gebouwde omgeving te verduurzamen en speelt een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. Met deze DGBC-participatie bouwt Synorga verder aan haar profilering van duurzame organisatie.

Het Dutch Green Building Council stimuleert kennisontwikkeling, zorgt voor verbinding tussen participanten, verzorgt opleidingen en organiseert en faciliteert bijeenkomsten en evenementen over actuele duurzaamheidsthema's. In samenwerking met andere DGBC-partners kan Synorga een nóg concretere invulling geven aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Door kennis te delen over bijvoorbeeld circulaire economie of duurzaam materiaalgebruik kunnen projecten ontwikkeld worden vanuit de meest recente duurzaamheidsontwikkelingen. Synorga streeft ernaar om zo een bijdrage te leveren aan de Klimaatakkoord van Parijs.

Daarnaast beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk; hét (inter)nationale keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen, sloopprojecten en gebieden te beoordelen. Een BREEAM-certificering wordt verstrekt na een audit door een onafhankelijke Assessor.   

Techniek Nederland AvEPA Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea