Brandregres

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014 (BBr 2014) ingegaan. Het gevolg hiervan is dat premies kunnen stijgen en bedrijven mogelijk onder- of onverzekerd zullen zijn. Hierdoor neemt de kans op faillissement na calamiteit fors toe. Het BBr geeft  brandverzekeraars het recht om bij onzorgvuldig handelen de uitbetaalde schade in zijn geheel te verhalen op de schadeveroorzaker. De nieuwe regeling geldt voor schadegevallen ontstaan na 31 december 2013.

Verzekeraars hebben met de nieuwe regeling de wettelijke mogelijkheid de schade door brand volledig te verhalen op de schadeveroorzaker. Tot vorig jaar kon een verzekeraar maximaal € 500.000,- op uw organisatie verhalen als er brand ontstond. In de BBr 2014 verdwijnt dit plafond, waardoor de premies en financiële risico’s voor uw organisatie fors toenemen.

De regeling is voor elke ondernemer die door onzorgvuldig handelen brand veroorzaakt. Deze kan door de brandverzekeraar aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Meer informatie over inspectie en brandveiligheid

Wilt u weten wat de gevolgen zijn voor uw onderneming en wat u kunt doen om de risico's te beperken? Lees alles over de bedrijfsregeling Brandregres 2014:

Uneto-VNI ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Gebouw voor jou Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea