Brandblussystemen en brandblusmiddelen

Brand in bedrijfsgebouwen betekent vaak enorme schade. Materiële schade, letselschade en veel kostbare informatie die in as is opgegaan. Brand brengt de bedrijfscontinuïteit in gevaar en kan zelfs tot faillissement leiden. Het op tijd detecteren van een brand is bij brandbestrijding van groot belang. Maar de activatie van een brandblussysteem of het direct gebruiken van brandblusmiddelen is net zo belangrijk.

Minimaliseer brandschade: ontdek brand op tijd en start direct met blussen

Een brandbeveiligingsinstallatie detecteert een beginnende brand in het pand. Het automatisch blussysteem zorgt voor een adequate brandbestrijding en wordt toegepast in ruimtes die waardevol zijn voor de bedrijfsactiviteiten. Denk aan de computer- of serverruimte, machineruimte of magazijnen. Naast automatische blussystemen zijn er diverse kleine, handzame blusmiddelen. Daarmee kan snel een start worden gemaakt met het blussen van een beginnende gebouwbrand.

Voordelen brandbeveiligingsinstallatie en brandblussysteem of -middelen:

  • uitslaande brand voorkomen
  • directe brandbestrijding
  • brandschade minimaliseren
  • persoonlijk letsel voorkomen
  • waarborgen bedrijfscontinuïteit

Maatwerk brandbestrijding

Vanuit wet- en regelgeving (Bouwbesluit, Gebruiksbesluit of Arbowet) is het in sommige gevallen een verplichting om een brandbeveiligingsinstallatie, een brandblussysteem of brandblusmiddelen te hebben. Denk aan de exploitatie van openbare ruimtes of aan kantoren, fabrieken en winkels. Maar ook wanneer u een specifieke bouw- of milieuvergunning aanvraagt komt brandbestrijding aan de orde. Daarnaast kan een correct brandbestrijdingssysteem uw verzekeringspremie drukken.

Als gecertificeerd branddetectiebedrijf geven wij u totaaladvies op maat

Van de levering van blusmiddelen tot installatie én onderhoud van complete brandblussystemen. Daarbij werken wij met gerenommeerde leveranciers. Onze blusmiddelen, blussystemen en sprinkler-meldcentrales zijn van de merken Hertek en Notifier.

Uneto-VNI ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Gebouw voor jou Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea