Agro Inspectie

De Agro Inspectie is door Avéro Achmea in samenwerking met Synorga ontwikkeld als een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op agrarische bedrijven.

Agro Inspectie voor agrarische bedrijven

Tweederde van de gebreken in de elektrische installaties op agrarische bedrijven worden veroorzaakt door onjuist of onvoldoende onderhoud. Synorga Electrical Management is gespecialiseerd in het uitvoeren van de Agro Inspectie voor agrarische bedrijven om de elektrische installaties veiliger te maken.

Onderdelen van de Agro Inspectie

De Agro Inspectie richt zich alleen op die onderdelen van de installatie die de grootste risico’s op brand of elektrocutie vormen. Deze onderzochte onderdelen worden getoetst aan de normen uit de NEN-1010 om de kans op brand of letsel door aanraking aanzienlijk te verkleinen. De Agro Inspectie is uitsluitend beschikbaar voor agrarische verzekerden van Interpolis en Avéro Achmea.

Techniek Nederland ElektroNed EcoNed AvEPA Stap 5 Pinc Agro Centraal Beheer Achmea Avéro Achmea